Mục lục bài viết Hiện ]

1. Hướng dẫn về thủ tục đấu thầu đất đai ?

Xin hỏi luật sư: Trường hợp sau có thể thực hiện chỉ định thầu được không Chủ đầu tư là Sở NN&PTNT có được chỉ định thầu cho Ban QLDA (thuộc sở) thực hiện gói thầu Lập HSMT, đánh giá HSDT (theo Kế hoạch đấu thầu được duyệt, hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu) các gói thầu thuộc dự án không?
Xin trân thành cám ơn câu trả lời của Luật sư./.

Luật sư tư vấn:

d) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáonghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiếntrúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiệnnăng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranhhoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thicông công trình;

đ) Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuậtdo một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặtbằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựngcông trình;

“Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư

1. Bên mời thầu trình người có thẩm quyền kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời