Đấu thầu là gì? Đặc điểm và các nguyên tắc trong hoạt động đấu thầu?

Đấu thầu là gì? Đặc điểm và các nguyên tắc trong hoạt động đấu thầu?

Đấu thầu là gì? Các đặc điểm của đấu thầu? Các nguyên tắc trong hoạt động đấu thầu? Các phương thức đấu thầu và quy định của pháp luật về đấu thầu.

1. Đấu thầu là gì?

Như vậy, bản chất của đấu thầu là sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà thầu; để được thực hiện một việc nào đó, một yêu cầu nào đó. Mục đích của nhà thầu là giành được quyền cung cấp mua hàng hóa, dịch vụ đó với giá đủ bù đắp các chi phí đầu vào và đảm bảo mức lợi nhuận cao nhất có thể.

2. Đặc điểm của đấu thầu

Các đặc điểm của đấu thầu bao gồm:

Thứ tư, hình thức pháp lí của quan hệ đấu thầu là hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu.

Hồ sơ mời thầu là văn bản pháp lí do bên mời thầu lập; trong đó có đầy đủ những yêu cầu về kĩ thuật, tài chính và thương mại của hàng hóa cần mua sắm, dịch vụ cần sử dụng. Còn hồ sơ dự thầu thể hiện năng lực, mức độ đáp ứng của bên dự thầu; trước các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

Thứ năm, Giá của gói thầu

Xét trên góc độ giá cả thì đấu thầu cần thiết phải có sự khống chế về giá, gọi là giá gói thầu hoặc dự toán được đưa ra bởi bên mời thầu theo khả năng tài chính của bên mời thầu. Bên dự thầu đưa ra giá cao hơn khả năng tài chính của bên mời thầu; thì dù có tốt đến mấy cũng khó có thể thắng thầu. Bên dự thầu nào đáp ứng được các yêu cầu của bên mời thầu mà có giá càng thấp thì sẽ càng có cơ hội chiến thắng.

3. Hình thức đấu thầu

Theo quy định tại Điều 215 Luật thương mại 2005; Việc đấu thầu hàng hóa, dịch vụ được thực hiện theo một trong hai hình thức sau đây:

– Đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu không hạn chế số lượng các bên dự thầu;

– Đấu thầu hạn chế là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu chỉ mời một số nhà thầu nhất định dự thầu.

Việc chọn hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế do bên mời thầu quyết định.

4. Phương thức đấu thầu

Phương thức đấu thầu được quy định tại Điều 216 Luật Thương mại 2005; bao gồm 2 phương thức:

– Đấu thầu một túi hồ sơ: Bên dự thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật, đề xuất về tài chính trong một túi hồ sơ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; và việc mở thầu được tiến hành một lần.

– Đấu thầu hai túi hồ sơ: Bên dự thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật, đề xuất về tài chính trong từng túi hồ sơ riêng biệt được nộp trong cùng một thời điểm; và việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở trước.

Lưu ý:

Bên mời thầu có quyền lựa chọn phương thức đấu thầu và phải thông báo trước cho các bên dự thầu.

Trên đây là bài viết Đấu thầu là gì? Đặc điểm và các nguyên tắc trong hoạt động đấu thầu. Nếu có thắc mắc hay nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp; vui lòng liên hệ LawKey để được tư vấn hỗ trợ.

By st0012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *