• đấu thầu dự án

  Chào Luật Minh Gia. Mình xin hỏi một số vấn đề thắc mắc sau: 1. Đối với dự án có sử dụng đất cần lựa chọn NĐT mà khu đất dự án

 • chưa GPMB thì việc lựa chọn NĐT thông qua hình thức nào? Đấu thầu dự án, đấu giá QSDđ hay chỉ định trực tiếp? Việc giao đất cho
 • NĐT trúng thầu được thực hiện ở thời điểm nào?

  2. Đối với dự án có sử dụng đất cần lựa chọn NĐT mà khu đất có mặt bằng sạch (đã GPMB) thì việc lựa chọn NĐT thông qua hình

  thức nào trong 3 Hình thức nêu trên? Việc giao đất thực hiện tại thời điểm nào? Xin cám ơn Luật Minh Gia.

  >> Tư vấn thắc mắc quy định về lựa chọn nhà thầu, liên hệ: 1900.6169

  Trả lời tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi thông tin tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi giải quyết như sau:

   

  Do bạn không cung cấp thông tin cụ thể về nội dung dự án cũng như nguồn vốn của dự án là gì, vì vậy chúng tôi không thể xác định

  chính xác hình thức lựa chọn nhà đầu tư cho bạn. Bạn có thể tham khảo các quy định pháp luật dưới đây để áp dụng cho trường hợp

  cụ thể của mình.

  – Về hình thức đấu giá và chỉ định chủ đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại:

  Căn cứ Điều 22 Luật nhà ở quy định Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và lựa chọn chủ đầu tư dự án như sau:

  2. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:

  a) Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

  b) Đấu thầu dự án có sử dụng đất;

  c) Chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có đủ điều kiện quy định tại Điều 21 của Luật này, có quyền sử dụng đất hợp pháp

  theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 23 của Luật này.

  3. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại do cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  quyết định; trường hợp dự án có quy mô lớn hoặc có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của

  Chính phủ thì phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 170 của Luật này quyết định trước khi thực hiện lựa

  chọn chủ đầu tư.

  Theo đó, việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện qua một trong các hình thức: đấu giá, đấu thầu hoặc chỉ định chủ đầu tư.

  + Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 118 Luật đất đai 2013, cụ thể:

  1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:

  d) Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

  2. Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:

  g) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

  h) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

  i) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

  3. Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không có người tham gia hoặc trường hợp

  chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho

  thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

  Và Điều 199 Luật đất đai 2013 quy định thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất:

 • Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Hà Nội

  Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Hà Nội

  22/06/2020

 • Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp trực tuyến

  Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp trực tuyến

  23/05/2020

 • Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  08/05/2020

 • Dịch vụ tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

  Dịch vụ tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

  08/05/2020

 • Thay đổi đăng ký kinh doanh nhanh chóng, luật sư uy tín

  Thay đổi đăng ký kinh doanh nhanh chóng, luật sư uy tín

  03/09/2020

 • Dịch vụ luật sư tố tụng giải quyết tranh chấp Doanh nghiệp

  Dịch vụ luật sư tố tụng giải quyết tranh chấp Doanh nghiệp

  08/05/2020

By st0012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *